Project

De stress-obesitas as: een metabolomics benadering voor gepersonaliseerde voeding in adolescenten

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Metabolic diseases
  • Community child health
  • Public health nutrition
  • Medical lipidomics
  • Medical metabolomics
Trefwoorden
metabolomics Kinderobesitas
 
Projectomschrijving

Een verontrustende vaststelling binnen de heersende obesitasepidemie betreft de sterk toenemende prevalentie van deze ziekte en zijn co-morbiditeiten bij kinderen. Binnen deze populatie heeft momenteel 18% een ongezond lichaamsgewicht, wat gepaard gaat met negatieve effecten op de psychosociale en metabolische ontwikkeling op jonge leeftijd terwijl anderzijds ook de gezondheid en functionaliteit als volwassene beïnvloed zal worden. Aangezien de behandeling van obesitas bij kinderen daarenboven weinig doeltreffend is, voorziet dit project om via gepersonaliseerde voedingsadviezen een effectieve aanpak van obesitas mogelijk te maken. Hiertoe zal een innovatieve strategie van metabolomics en lipidomics aangewend worden om de individuele fecale vingerafdruk van adolescenten te karakteriseren en nieuwe metabole inzichten in de relatie voeding-obesitas te verwerven. Daarbij zal voor het eerst ook de integratie van de samenstelling van de darmmicrobiota en het emotioneel welzijn gemaakt worden, waarin de zogenaamde hersendarm as en betrokken neuroactieve metabolieten centrale concepten vormen. De opheldering van nieuwe biomerkerpatronen en mechanistische pathways zal toelaten om obese adolescenten te stratificeren en gepersonaliseerde macro-nutritionele voedingsadviezen te geven. Om de effectiviteit van de metabolomics-gebaseerde voedingsinterventie te staven, zal de uitgewerkte strategie gevalideerd worden in een populatie van metabolisch gekarakteriseerde obese adolescenten.