Project

Het ontrafelen van moleculaire processen en cellulaire dynamica bij de transitie van celproliferatie naar cell expansie tijdens bladontwikkeling in Arabidopsis thaliana