Project

VARIATIE BINNEN DE DAG: optimaliseren van de dagelijkse glycemiecontrole door in te grijpen in het dagelijks patroon van 24-uursgedrag bij volwassenen met diabetes type 1.

Code
11P8F24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health management
    • Health promotion and policy
    • Preventive medicine
    • Endocrinology
Trefwoorden
24-uurs bewegingsgedrag
 
Projectomschrijving

Slechts 24.9% van de Belgische volwassenen (25-50 jaar) met type 1 diabetes mellitus (T1DM) behaalt een goede glycemiecontrole. Deze resultaten kunnen verklaard worden door het uitdagende dagelijkse diabetesmanagement dat erg belastend is voor deze populatie. Desondanks is een strikte glycemiecontrole fundamenteel om de ontwikkeling van acute en chronische complicaties te vermijden. Ondanks de toegevoegde waarde van continue glucose monitoring blijft het optimaliseren van de glycemiecontrole bij volwassen met T1DM problematisch. Daarnaast kunnen gedragingen zoals fysieke activiteit (FA), sedentair gedrag (SG) en slaap ook een impact hebben op de glycemiecontrole. Sinds kort vond er een shift in onderzoek plaats waarbij niet meer gefocust wordt op één specifiek gedrag, maar op alle gedragingen (m.n. FA, SG en slaap) binnen één volledige dag. Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste zal de associatie tussen de dagdagelijkse 24-uurs beweegpatronen en de dagelijkse glycemiecontrole (m.n. tijd binnen doelbereik en variatiecoëfficiënt) bij volwassenen (25-50 jaar) met T1DM onderzocht worden. Daarnaast zullen associaties met verklarende variabelen en cardiometabole gezondheidsparameters bekeken worden. Vervolgens zal een theoretisch onderbouwde interventie gecreëerd worden samen met volwassenen met T1DM. De haalbaarheid van de gecreëerde interventie zal getest worden in een pilootstudie.