Project

Hebben lianen een koelend effect op tropisch bos?

Code
3G002321
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Remote sensing
  • Surfacewater hydrology
  • Terrestrial ecology
  • Plant ecology
  • Carbon sequestration science
Trefwoorden
Lianen vegetatiemodel water en energie cycli van tropische bossen
 
Projectomschrijving

Tropische bossen zijn kritisch voor de globale koolstofcyclus omdat ze het equivalent van 40 jaar van de huidige jaarlijkse globale fossiele emissies bevatten in hun biomassa. Ze worden echter bedreigd door toenemende antropogene druk die deze bossen structureel verandert. Eén van deze veranderingen is de toename aan lianen. Lianenabundantie wordt bepaald door klimaat- en landgebruiksveranderingen en heeft een negatieve impact op koolstofopslag. Lianen veroorzaken zo een positieve klimaat-feedback en zijn medeverantwoordelijk voor de afname van de tropische koolstof-sink. Door de afwezigheid van betrouwbare modellen, is het echter onmogelijk het belang van deze koppeling in te schatten en de evolutie te voorspellen. Dit komt vooral omdat een aantal kritische gegevens ontbreken om het eerste lianen-vegetatiemodel te parametriseren. Dit project heeft als doel deze belangrijke kennishiaat te vullen door observatie van een aantal sleutelprocessen in de energie en waterbalans van liaan-overwoekerde bossen. Met deze data zullen we stralings- en wateropname-modules van een vegetatiemodel kalibreren en valideren. Met deze modelsimulaties kunnen we factoren identificeren die de liaan-boom competitie bepalen én voor het eerst inschatten hoe lianen via de energie- en watercyclus de lianen-klimaat-feedback verder zullen beïnvloeden. In het algemeen, zal dit project bijdragen tot een beter inzicht in het functioneren van tropische bossen, wat essentieel is voor tropisch bosbehoud.