Project

Politiek gezag en sociale rechtvaardigheid. Een filosofische studie van Arthasastra

Code
12C6223N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Philosophy of humanities
    • Philosophy of religion
    • Social and political philosophy
    • Social ethics
Trefwoorden
Indiase filosofie Religie Wijsbegeerte en filosofie Ethiek en moraal Gender
 
Projectomschrijving

Het project onderzoekt de fundamentele filosofische en ethische concepten die Kauṭilya beïnvloedden en hun impact op het sociale en politieke domein, zoals weerspiegeld in "Arthaśāstra" (1-2e eeuw CE). Het biedt een nieuwe interpretatie van de tekst in de context van zijn culturele achtergrond - het onderzoeken van niet-brahmaanse (voornamelijk boeddhistische en jaïnistische) filosofische elementen in de vroegste tekst recensie. Deze kwesties zijn een beginpunt van een stelling dat Kauṭilya geen politiek realist was die zich voornamelijk bezighield met macht en gemotiveerd was door eigenbelang, zoals af en toe in de vakliteratuur wordt gesuggereerd door de Machiavellistische strekking. Hij was een denker die zich inzet voor het welzijn van anderen en de harmonie van een samenleving. Het grootste deel onderzoekt hoe de betrokken sleutelmechanismen van praktisch redeneren en principieel handelen sociale rechtvaardigheid ondersteunen. Het biedt een grondige analyse van de richtlijnen die specifiek zorgen voor het collectieve succes. Het vervolgdeel gaat in op 'politieke autoriteit’ in deze vragen: - hoeverre is politiek gezag een zelfstandige bezigheid? - in hoeverre wordt het beïnvloed door externe instellingen en sociale realiteiten? - hoe moet de heerser de mogelijke conflicten tussen de regels van instellingen en de rechtsstaat aanpakken? Ten slotte herbeoordeel ik gevallen van toepassing van sociale rechtvaardigheid: de status van vrouwen en milieumaatregelen.