Project

Sequentiële PET beeldvorming van hooggradige gliomen met F-18 fluoromethylcholine: een instrument voor het vroegtijdig detecteren van tumorherval na radiochemotherapie?

Looptijd
01-01-2008 → 31-10-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Diagnostics
  • Laboratory medicine
  • Medical imaging and therapy
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Diagnostics
  • Laboratory medicine
  • Medical imaging and therapy
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Medicinal products
  • Diagnostics
  • Laboratory medicine
  • Medical imaging and therapy
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
tumorherval positron emissie tomografie radiotherapie 18F-fluoromethylcholine hooggradig glioom
 
Projectomschrijving

Het doel van de studie is om door middel van PET met 18F-fluoromethylcholine in patiënten die neurochirurgie hebben odnergaan omwille van een hooggradig glioom en die zich voor radiotherapie aanmelden na te gaan of een lokaal tumorherval vroegtijdig herkend kan worden. Het is tevens de bedoeling de PET gegevens te vergelijken met de gegevens van anatomische beeldvorming (MRI).