Project

BISEPS - Geïntegreerde pakketten voor duurzame energie in bedrijfsclusters

Acroniem
BISEPS
Code
41R03416
Looptijd
29-02-2016 → 30-04-2020
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Electrical energy production and distribution
  • Renewable power and energy systems engineering
  • Energy storage
  • Solar energy
  • Wind energy
Trefwoorden
duurzame energie bedrijfsclusters
 
Projectomschrijving

De schaal van een bedrijfscluster zoals bedrijventerreinen past ruimtelijk en energetisch zeer goed bij middelgrote duurzame energie zoals warmte-uitwisseling, windenergie, biomassa, warmtekrachtkoppeling, smart grids of grootschalige zonne-energie. Clusters bieden een groot potentieel voor reductie van broeikasgassen. Maar bedrijven adopteren niet duurzame energie omdat het te complex is.
De uitdaging is om de marktintroductie door clusters of bedrijven te vergroten en synergieën te creëren binnen bedrijfsclusters. Bestaande barrières om te implementeren beschikbaar
oplossingen (technisch, maar ook financieel en organisatorisch) moeten worden geëlimineerd.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent is als copromotor van het project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de BISEPS-tool en voor de communicatie en verspreiding van de projectresultaten. Dit project werd gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontract nr. 2S01-067.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Regional Development Fund, ERDF. Neither the European Union nor the authority can be held responsible for any use the may be made of the information contained therein.