Project

Diversiteit in gezondheid en (toegang tot en gebruik van) gezondheidszorg in België en Vlaanderen: analyse van de HIS (Health Interview Survey/Nationale gezondheidsenquête) data

Code
365G09117
Looptijd
01-06-2017 → 28-02-2018
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
HIS gezondheid gezondheidszorg
 
Projectomschrijving

Diversiteit in onze maatschappij neemt steeds toe in cijfers en in belang. Diversiteit behelst niet enkel etnisch-culturele diversiteit, maar ook socio-economische, gender en leeftijdsdiversiteit. Er is sprake van superdiversiteit in onze samenleving, met invloed op verschillende domeinen van het leven.

Er is bovendien sprake van een interactie tussen verschillende domeinen van diversiteit, die men ook wel "intersectionality" noemt, en waardoor de invloed van achterstelling op verschillende van deze domeinen versterkt wordt.

Wie zich in een kwetsbare positie bevindt op één of meerdere domeinen (vb. behoren tot een etnisch-culturele minderheid, migrant zijn, behoren tot een lage socio-economische klasse, vrouw zijn, ...) kan daarvan een invloed ondervinden op gezondheid, gezondheidszorg en gezondheidszorggebruik.

Internationaal onderzoek toont aan dat er ongelijkheid bestaat in kankerpreventie, -incidentie, -preventie en -zorg bij kwetsbare groepen.

Grootschalige data-verzamelingen en -analyses met focus op diversiteit en op de interacties tussen verschillende aspecten van diversiteit zijn schaars in Vlaanderen en België. Het rapport "Gezondheid en gezondheidszorg bij allochtonen in Vlaanderen" uit 2006 was één van de laatste rapporten in België waarvan de focus lag op een analyse van de HIS met aandacht voor MEM (migranten en etnische minderheden).

Het project dat hier voorligt, heeft als doel te onderzoeken of er een verschil is in ziekte, preventie, gezondheidsgedrag, patiënten-ervaring en sociale context bij patiënten uit kwetsbare groepen. Daartoe willen we de HIS data uit 2013 analyseren met een specifieke aandacht voor de invloed van diversiteit (etnisch-cultureel), socio-economisch, gender en leeftijd) op gezondheid en gezondheidszorg.