Project

Gent als inclusieve stad voor mensen in herstel van een drugverslaving: careerdating voor ervaringsdragers en werkgevers

Code
BOF/MVF/202209/028
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Correctional theory, offender treatment and rehabilitation
  • Youth and life course criminology
Trefwoorden
Drugsverslaving Inclusie drugsbeleid tewerkstelling Herstel
 
Projectomschrijving

Drugverslaving en herstel van een drugverslaving worden wereldwijd onderzocht. Uit dit onderzoek weten we dat de meeste personen die een verslaving ontwikkelen, in staat zijn ervan te herstellen.  

Onderzoek toont aan dat (stabiel) herstel verklaard kan worden door de combinatie van drie factoren. Persoonlijke factoren zoals leeftijd of interne motivatie. Sociale factoren zoals een partner, kind, een ouder die de persoon kunnen motiveren om te herstellen. Maatschappelijke factoren, zoals toegang tot huisvesting of de arbeidsmarkt, om de kansen op (stabiel) herstel te vergroten. Uit onderzoek weten we dat de maatschappelijke factoren cruciaal zijn in het bestendigen van herstel. Er is immers een groot verschil tussen willen herstellen en de kans(en) krijgen om te herstellen. Maar de rol van de maatschappij binnen herstel is niet evident. Onderzoek toont immers aan dat personen in herstel stigma, discriminatie en een beperkte toegang ervaren tot de arbeidsmarkt, stabiele huisvesting of sociaal kapitaal en zo de kans op (stabiel) herstel verminderen.

Om de rol van de maatschappij in herstel te promoten, hebben Prof.David Best (University of Leeds) en ikzelf het concept  “Inclusieve Herstelsteden” gelanceerd op basis van theoretische principes en praktijkervaring (Best & Colman, 2019). De centrale doelstelling van "Inclusieve herstelsteden" bestaat uit twee componenten:

 • Een eerste component is het zichtbaar en bespreekbaar maken van herstel.
 • Een tweede component is het samenbrengen, laten samenwerken en verbinden van relevante actoren die zorgen voor ondersteunende sociale netwerken, veilige plaatsen om te wonen, zinvolle dagbestedingen of de brug maken naar tewerkstelling.

Op basis van het beschikbare (UGent) onderzoek en –expertise, heeft de stad Gent, als eerste Belgische stad, “Inclusieve herstelsteden” opgenomen in haar drugsbeleidsplan (2020-2025) en de ambitie getoond een “inclusieve herstelstad” te worden..

Dit betekende de start van onze hoofdactiviteit, de vertaalslag naar de Gentse praktijk: “Gent als inclusieve stad voor mensen in herstel van een drugverslaving”. 

Met de Stad Gent als maatschappelijke valorisatiepartner, wordt deze hoofdactiviteit vertaald in diverse deelactiviteiten die vertrekken vanuit de twee, eerder vermelde, centrale componenten.  Daarnaast beoogt de deelactiviteit impact te creëren op een (evidence-informed) deeldomein van herstelbevordering (in dit voorstel: toeleiding naar werk).

De deelactiviteit waarop deze MVF van toepassing is, is onze eerste deelactiviteit van 2023: “Careerdating voor ervaringsdragers en werkgevers”.  Uit herstelonderzoek weten we dat toeleiding naar werk cruciaal is voor (het bestendigen van) herstel maar dat ervaringsdragers en werkgevers elkaar vaak niet kennen en dus niet “beminnen” of vinden. Via een careerdating event, brengen we ervaringsdragers op zoek naar werk en werkgevers samen zodat zij van elkaar kunnen leren en met elkaar in contact komen. We plannen tijdens onze careerdating diverse subacties, gelinkt aan specifieke output en outcome-parameters*:

 • Delen van algemene, toegankelijke, informatie rond de rol van tewerkstelling binnen herstel
 • Delen van testimonials van succesvolle (inter)nationale verbindingsprojecten tussen ervaringsdragers en werkgevers ter inspiratie
 • Organisatie van de careerdating of 'stoelendans' waarin ervaringsdragers en werkgevers in interactie gaan met elkaar
 • Verdelen van informatiebrochures voor de ervaringsdragers en werkgevers rond “werk(en) (in) herstel”. Deze brochures worden ontwikkeld samen met de ervaringsdragers en  professionele actoren (waaronder Jobroad en Stad/OCMW Gent)

* Voor de deelactiviteit wordt een logic model uitgewerkt voor de (logische) ontwikkeling, monitoring en evaluatie van de activiteit. Een logic model geeft een visuele weergave van de acties, vereiste input, beoogde output en beoogde outcome. Het logic model wordt ook gehanteerd voor het identificeren van de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren en dus de monitoring en evaluatie van de deelactiviteiten. Op die manier kunnen we nagaan of de beoogde output en impact bereikt worden.