Project

Rationaliseren van dynamische herstructurering in nanodeeltjes, zoals onderzocht met geavanceerde in situ X-stralen verstrooiing

Code
G093823N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Spectroscopic methods
  • Structural analysis
  • Surface and interface chemistry
  • Catalysis
 • Engineering and technology
  • Materials synthesis
Trefwoorden
atoomlaagafzetting (ALD) in situ X-stralenverstrooiingsmethoden
 
Projectomschrijving

Katalysatoren opgebouwd uit metallische nanopartikels (NPs) spelen een sleutelrol in het bekomen van duurzame chemische processen die het pad effenen naar koolstofcirculariteit. De atomaire structuur van NPs, en in het bijzonder de oppervlakteconfiguratie, bepaalt hun reactiviteit die sterk afhangt van de aanwezigheid/afwezigheid van enkele atomen. De nieuwste karakteriseringsmethodes laten tot op vandaag niet toe om de 3D structuur van NPs eenvoudig te bestuderen bij relevante gasatmosferen. Dit verhindert het fundamenteel begrip van de vorming en het functioneren van NPs, cruciaal om de eigenschappen en de performatie van metaalkatalysatoren te sturen. In dit project zullen we gesofisticeerde X-stralentechnieken exploreren om toegang te krijgen tot de in situ/operando 3D NP structuur onder relevante gascondities, dit zowel tijdens NP-vorming en -functioneren.