Project

BeSSTT: Belgische transitieproef van het Sjörren-syndroom

Acroniem
BeSSTT
Code
365O03419
Looptijd
08-11-2018 → 07-11-2019
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
 
Projectomschrijving

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt projecten en burgers met een beter doel maatschappij. We willen op een duurzame manier bijdragen aan meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De Stichting is onafhankelijk en pluraüst. Wij opereren vanuit Brussel op Belgisch, Europees en internationaal niveau. In België voert de Stichting projecten uit die zijn zowel lokaal, regionaal als federaal. Het werd opgericht in 1976, ter gelegenheid van Koning Boudewijn ' vijfentwintig jaar op de troon. Om onze doelstellingen te bereiken combineren we verschillende werkwijzen. We ondersteunen projecten van derden, we ontwikkelen onze eigen projecten, we organiseren workshops en rondetafelgesprekken met deskundigen en burgers richten we groepen op die nadenken over de belangrijkste actuele en toekomstige kwesties, we brengen dezelfde tafel rond mensen met heel verschillende visies, we verspreiden onze resultaten door middel van publicaties (gratis) etc. De Koning Boudewijnstichting werkt samen met de overheid, verenigingen, ngo's, onderzoekscentra, bedrijven en andere stichtingen. Met het Europese beleid hebben we een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten Centre, een denktank in Brussel.