Project

Subsidieovereenkomst voor het afnemen, analyseren en ondersteunen van de diversiteitsscreening onderwijs (DISCO) in Gentse basis- en secundaire scholen

Looptijd
26-11-2018 → 31-12-2019
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Management
Trefwoorden
diversiteitsscreening scholen
 
Projectomschrijving

Onderwijscentrum Gent ondersteunt, verbindt en inspireert kinderen en

jongeren, ouders (en andere opvoedingsverantwoordelijken),

onderwijsprofessionals en hun partners, zodat kinderen en jongeren

maximale ontplooiingskansen hebben om volwaardig deel te nemen

aan de samenleving. Onderwijscentrum Gent gaat voor levenslang

leren, een hoog welbevinden en gelijke kansen voor iedereen, en voor

de stad als brede leer- en leefomgeving. Dat doet het

Onderwijscentrum door maatwerk te bieden, door over de grenzen van

net en sector heen te werken, door te kiezen voor duurzame acties die

kansen bieden op structurele verankering, door expertise te delen en

door de link te leggen tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Onderwijscentrum Gent werkt aan de bovenstaande missie binnen

verschillende (grootstedelijke) thema’. Rond die thema’ ontwikkelt het

Onderwijscentrum het flankerend onderwijsbeleid, netoverschrijdend,

waarbij onderzoek, beleid en praktijk met elkaar worden verbonden.