Project

Automatische componenten van leren

Code
01T02108
Looptijd
15-01-2009 → 14-11-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
Trefwoorden
automaticiteit leren impliciete processen
 
Projectomschrijving

In theorieën rodn contingentie leren wordt veel aandacht besteed aan het relatieve belang van automatische associatieve processen enerzijds en hogere cognitieve denkprocessen anderzijds. Tot nu toe werd in studies rond dit onderwerp voornamelijk gebruik gemaakt van bewuste oordelen over verbanden als voornaamste indicator van leren. Wij zullen leren onderzoeken in situaties die geen of minder ruimte geven tot rationeel denken.