Project

Uitvoeren van grof stofmetingen Gentse kanaalzone

Code
22E06710
Looptijd
01-01-2010 → 28-02-2011
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
grof stofmetingen
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doelstelling een aantal toestellen te vergelijken, die neervallend grof stof meten. Monitoring vindt plaats in de nabije omgeving van enkele stofverspreidende bedrijven in de Gentse kanaalzone, hoofdzakelijk in de woonkernen Oostakker en Desteldonk.