Project

Verzameling, verspreiding en analyse van multiscale celmigratiegegevens voor biologische en klinische toepassingen (MULTIMOT)

Acroniem
MULTIMOT
Code
41G05615
Looptijd
01-08-2015 → 31-07-2018
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other information and computing sciences not elsewhere classified
  • Medical and health sciences
    • Bioinformatics of disease
Trefwoorden
bio-informatica
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Celmigratie is het fundamentele proces in medisch zeer relevante onderwerpen, waaronder morfogenese, immuunfunctie, wondgenezing en kankermetastase, en de studie van celmigratie heeft dus een directe impact op belangrijke klinische toepassingen, vooral met betrekking tot gepersonaliseerde behandeling en diagnose. In de afgelopen jaren heeft het onderzoek naar celmigratie enorm geprofiteerd van de vooruitgang in methodologie en instrumentatie, waardoor multiplexing en multi-parameter nabewerking van celmigratieanalyses op grote schaal kunnen worden gebruikt. Aangezien celmigratiestudies dus de facto zowel een wetenschap met een hoge inhoud als een wetenschap met een hoge verwerkingscapaciteit zijn geworden, is er een dringende maar grotendeels onvervulde behoefte aan bio-informatica ontstaan ​​in de vorm van oplossingen voor gegevensbeheer binnen en tussen laboratoria, standaardisatie en verspreidingsinfrastructuur en nieuwe benaderingen en algoritmen voor meta-analyse.

Het centrale doel van dit project is daarom het bouwen van een alomvattend, open en gratis ecosysteem voor gegevensuitwisseling voor celmigratiegegevens, gebaseerd op de ontwikkeling van uitbreidbare gemeenschapsstandaarden en een robuuste, toekomstbestendige repository die deze gegevens verzamelt, annoteert en verspreidt in de gestandaardiseerde formaten.