Project

Bepaling van urbane variatie in Punisch Carthago: Functionele analyse van de Bir Messaouda assemblages

Code
01T01913
Looptijd
01-12-2013 → 30-09-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
Punisch Phoenicisch industrieel domestiek urbanisme ritueel Carthago
 
Projectomschrijving

De Bir Messaouda opgravingen bieden een nieuwe mogelijkheid tot vergelijking

van rituele, industriële en domestieke fases binnen dezelfde site.

Theoretische parameters worden geformuleerd ten einde tussen verschillende

materiële assemblages te kunnen onderscheiden, niet alleen uit Carthago maar

ook uit andere contemporaine sites in het Centrale Middellandsezeegebied. Deze

parameters zullen dan worden getoetst aan de data van de genoemde opgravingen,

die zich nu in Gent bevinden.