Project

Genetisch-induceerbare combinaties in maïs

Acroniem
MAGIC
Code
F2013/IOF-STARTT/111
Looptijd
01-09-2013 → 28-02-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
transactivateringssysteem Maïs oogsstverbetering weefselspecifieke promotor droogte
 
Projectomschrijving

Resistentie tegen insecticiden en tolerantie voor herbiciden zijn de twee voornaamste traits (kenmerken) die door gentechnologie werden geïntroduceerd in gewassen om de productiviteit te verhogen. Abiotische stresstolerantie en verbeterde opbrengststabiliteit zullen belangrijke aspecten zijn van de volgende generatie biotechgewassen. De commercialisering van deze meer complexe traits kent echter weinig succes. Een mogelijke oorzaak is dat de expressie van de ‘iotech traits’voornamelijk wordt gecontroleerd door een beperkt aantal promotors. Bovendien veroorzaken ‘raits’die de productiviteit verhogen onder stresscondities dikwijls een trade-off in de afwezigheid van stress. Om deze problemen te omzeilen dienen de groeibevorderende en stresstolerante ‘raits’geëxpresseerd te worden op een speficieke spatiotemporele manier en in de juiste hoeveelheid. Dit kan bewerkstelligd worden door een precieze selectie van weefselspecifieke en droogte-geïnduceerde promotors. Het labo van Prof. Inzé is gespecialiseerd in de moleculare mechanismen die bladgroei en droogtetolerantie controleren, hetgeen resulteerde in een platform met zeer hoge resolutie voor de identificatie van groeibevorderende en droogtetolerante genen en promotors in mais. Deze unieke kennis zal gecombineerd worden met het GAL4-UAS transactivatiesysteem om een tijd- en werkbesparende strategie te ontwikkelen ter selectie van optimale promotor-gen combinaties die de groei van mais bevorderen. Daartoe zullen we proof-of-concept aantonen van (i) het functioneren van het GAL4-UAS transactivatiesysteem in mais en (ii) de specifieke spatiotemporele en droogte geïnduceerde expressie ter verhoging van de opbrengst en stresstolerantie van mais. De nieuw geïdentificeerde promotor-gen combinaties zullen gepatenteerd worden en zodoende intellectuele eigendom genereren met spin-off potentieel die de interesse van de industrie opwekt.