Project

Structureerbare algebra's, representatietheorie en gerelateerde punt-rechte meetkundes

Code
3F011717
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Group theory and generalisations
    • Non-associative rings and algebras
    • Geometry
    • Geometry not elsewhere classified
Trefwoorden
Algebra Punt-rechte meetkundes Incidentiemeetkunde Representatietheorie Structureerbare algebra's
 
Projectomschrijving

Het doel van het project is om verbanden te onderzoeken tussen algebraïsche structuren (lineaire algebraïsche groepen, Jordan paren, structureerbare algebra's, Lie algebra’s) en meetkundige structuren (voornamelijk punt-rechte meetkundes, maar ook zogenaamde root filtration spaces). We zullen hierbij intensief gebruik maken van de representatietheorie van de onderliggende groepen.