Project

Interne verbale monitoring: spraak perceptie of voorwaartse modellen?

Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
Trefwoorden
neuroimaging spraakproductie foutdetectie
 
Projectomschrijving

In een serie experimenten proberen we te onderzoeken of foutdetectie tijdens het spraakproductie proces plaatsvindt via spraakperceptie systemen of dat de foutdetectie in de spraakrproductiesystemen reeds plaats vind. Om uit te vinden welk van deze theorieen het best overeenkomen met de werkelijkheid onderzoeken we diverse groepen (studenten, laesie patienten, parkinson patienten) met verschillende technieken (gedragsdata, eye-tracking, fMRI, TMS, tDCS).