Project

Hydrogeologische, hydrogeofysische en hydrochemische karakterisering van het Dupi Tila Zandsteen Aquifersysteem in Dhaka City en de aangrenzende omgeving, met het oog op duurzaam grondwaterbeheer.