Project

Hydrogeologische, hydrogeofysische en hydrochemische karakterisering van het Dupi Tila Zandsteen Aquifersysteem in Dhaka City en de aangrenzende omgeving, met het oog op duurzaam grondwaterbeheer.

Code
01CD0521
Looptijd
01-05-2021 → 31-10-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Hydrogeology
    • Aquatic chemistry
    • Environmental monitoring
    • Natural resource management
Trefwoorden
Grondwaterexploitatie verlaging van grondwaterpeilen aquifervoeding waterkwaliteit
 
Projectomschrijving

Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, heeft sedert drie decennia te kampen met een scherpe daling van de grondwaterniveaus. Ongeplande en snelle urbanisatie gepaard met een exponentiële bevolkingstoename hebben de grondwaterdynamiek in de stad aanzienlijk veranderd. Ongeveer 12 miljoen mensen leven in Dhaka en zijn uitsluitend afhankelijk van grondwater uit de fluvio-deltaïsche zanden van de Dupi Tila Formation. De ontwikkeling en het beheer van deze aquifer, en het waarborgen van veilig en drinkbaar water, zijn de belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek.