Project

Fotografie en het openbaar domein: het managen van kennis en intellectuele eigendom, 1871-2003