Project

SparXells™ : Ontwikkeling van Nieuwe Generatie Dendritische Celtherapie tegen long- en andere ongeneeslijke kankers

Acroniem
SparXells
Code
F2020/IOF-StepStone/087
Looptijd
15-10-2020 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer therapy
Trefwoorden
kanker niet-kleincellig longkanker immuno-oncologie celtherapie dendritische cellen antigen
 
Projectomschrijving

MIDRIX is een eigen dendritische cel immunotherapie platform ontwikkeld aan de UGent (onderzoeksgroep prof. Dr. K. Vermaelen, in samenwerking met prof. Dr. Bart Vandekerckhove), en wordt nu geëvalueerd in faze 1 klinische studie in longkanker (MIDRIX4-LUNG). Er werd een spin-off track gedefinieerd om de verdere klinische ontwikkeling van dit geavanceerd kankerbehandeling mogelijk te maken. Het doel van dit project is waardecreatie op basis van een aantal afzonderlijke, maar onderling verbonden werkdomeinen, teneinde kapitaal aan te trekken en de onderneming (SparXells™) te lanceren. Het uiteindelijk resultaat van dit project moet een robuust business plan worden waarin de hele ontwikkelingsstrategie van op MIDRIX-gebaseerde therapeutica gedefinieerd staat, met het verwachte rendement voor investeerders / aandeelhouders, inclusief UGent.