Project

onderaanneming ihkv 'voedselconsumptiepeiling' met FOD Volksgezondheid

Code
160H1213
Looptijd
01-01-2013 → 31-05-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
voedselconsumptiepeiling
 
Projectomschrijving

Wetenschappelijke en methodologische samenwerking voor de voedselconsumptiepeiling bij, kinderen, jongeren en volwassenen.taakpakket:

Voorbereiding van een nieuwe Epic-soft versie voor kinderen en volwassenen, op basis van de VCP versie 2009 - 1 versie die later wordt uitgesplitst in een interviewsessie en een data entry versie:

- toevoegen/aanpassen van een aantal descriptors

- toevoegen van zuigelingenvoeding, ...

Einddatum en werkbelasting zijn enkel haalbaar indien er geen extra grote aanpassingen, met de daarbij horende impact op verschillende Epic-soft files, binnen de Epic-softversie 2009 nodig

zijn. Het gebruik/keuze van een nieuw fotoboek alsook de eventuele verplichting van rangschikking van voedingsmiddelen binnen nieuwe/andere voedingsmiddelengroepen in Epic-soft

kunnen grote aanpassingen impliceren waardoor de werkbelasting verhoogt. Bespreking en eventuele herziening van de werkbelasting ten laatste eind april 2013Geven van aanbevelingen/Opstellen van documenten betreffende de eetdagboekjes- kinderen voor de data entry versie.Oefenen EMP platform.Opstellen van een Epic-soft hand leiding, Epic-soft trainingsinformatie voor de diëtisten.Geven van Epic-soft trainingen, in samenwerking met dietiste van het WIV, ook voor de Franstaligen.Ondersteuning, gedurende een 2-tal maanden, van de dietiste WIV bij de start van het veldwerk:

- ondersteuning bij de controle en verwerking van F1-schermen

- ondersteuning bij de eventuele bijsturing van de dietistenAdviserende functie, bijwonen van vergaderingen van het wetenschappelijk comité en ondersteuning van de diëtiste van het WIV, a rato van 3 dagen per maand.Uitschrijven van het eindrapport.Eindrapport (wetenschappelijk) overmaken aan het WIVFinaal rapport (wetenschappelijk en financieel) overmaken aan het WIV.