Project

Integrated Carbon Observation System: nieuwe standaarden voor broeikasgasobservaties door Vlaanderen (ICOS-Flanders)

Acroniem
ICOS
Code
319304521
Looptijd
01-02-2021 → 31-01-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Chemical oceanography
  • Climate change
  • Biogeochemical cycli
  • Atmospheric sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
  • Ecosystem services
Trefwoorden
Eddy Covariance Broeikasgas Tropisch regenwoud
 
Projectomschrijving

De ICOS (Integrated Carbon Observation System) onderzoeksinfrastructuur bestudeert de lange-termijn (> 20 jaar) veranderingen in de broeikasgasbalansen van terrestrische- en mariene ecosystemen door middel van een netwerk van 140 meetstations verspreid over Europa (maar ook enkele ver daarbuiten). Naast broeikasgassen meet ICOS nog een groot aantal andere variabelen die nuttig zijn om de veranderingen (trends en anomalieën) in broeikasgasbalansen te kunnen relateren aan klimaatverandering (incl. klimaatextremen), pollutie, veranderend landgebruik of beleid. ICOS data zijn ook van grote waarde voor de validatie van satellietbeelden en van klimaatmodellen. Alle ICOS metingen zijn volledig gestandaardiseerd en ondergaan strikte kwaliteitscontrole en de ICOS data zijn vrij beschikbaar voor iedereen. De ICOS meetstations zijn exceptioneel uitgerust en open voor andere onderzoekers en bedrijven om nieuwe toestellen te testen of neven-experimenten op te zetten. De Vlaamse bijdrage aan ICOS omvat zes (twee mariene- en vier terrestrische-) meetstations, co-leiderschap van een van ICOS' stuurorganen (het Ecosystem Thematic Center) en coördinatie van het Belgische ICOS netwerk.