Project

Spatio-temporele aspecten en functie van MLKL ter hoogte van de plasma membraan tijdens necroptosis.