Project

Onderzoek schaalmodel haventoegang Zeebrugge

Code
174A06712
Looptijd
16-04-2012 → 15-10-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
toegankelijkheid haventoegang Zeebrugge
 
Projectomschrijving

Een langjarig, grootschalig omvattend onderzoek is lopende waarin gezocht wordt naar een optimalisatie van de bestaande toegang van de haven van Zeebrugge op twee aspecten:

- Veilige nautische toegankelijkheid onafhankelijk van het getij. Met name zijn er vandaag de dag beperkingen voor veilig nautisch manoeuvreren bij het binnenvaren van grotere schepen bij grote vloedstroom en in mindere mate bij grote ebstroom, ten gevolge van de stromingscontractie en grote stromingsgradiënt bij de ingang.

- Reductie van de slibintrusie in de haven en daarmee reductie van de kost van de onderhoudsbaggerwerken. Een relatief beperkte reductie kan reeds een grote besparing opleveren voor de jaarlijkse onderhoudsbaggerwerken van de voorhaven.