Project

Genetische ontleding van de immuun-signaalwegen die Aicardi-Goutières Syndroom veroorzaken.

Code
3G031022
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Autoimmunity
    • Inflammation
    • Innate immunity
    • Nucleic acids
Trefwoorden
inflammatie
 
Projectomschrijving

Het Syndroom van Aicardi-Goutières (AGS) is een ongeneeslijke inflammatoire genetische aandoening. Genetische mutaties in 1 van 9 genen veroorzaken AGS. Eén van die genen is ADAR, dat codeert voor het RNA-modificerende enzym ADAR1. Om nieuwe geneesmiddelen voor deze zware ziekte te ontwikkelen, moeten we in eerste instantie drie belangrijke vragen over het ontstaan van AGS oplossen. Ten eerste, dienen we de exacte immuun-signaalwegen die AGS veroorzaken ontrafelen. Ten tweede moeten we bestuderen hoe bepaalde mutaties in verschillende functionele domeinen in ADAR1 ziekte veroorzaken en ten derde dienen we te begrijpen hoe die mutaties de activiteit van ADAR1 beïnvloeden. Om deze problemen aan te pakken, stellen we voor om nieuwe muismodellen voor AGS te creëren. Onze unieke aanpak zal erin bestaan om de genetische mutaties die voorkomen in AGS patiënten zullen nabootsen in muizen. Dit zal ons in staat stellen om heel precies het AGS fenotype te bestuderen in relatie tot de specifieke genetische mutatie. Tegelijkertijd zullen we deze innovatieve muismodellen gebruiken om de immuun-signaalwegen die AGS veroorzaken genetisch te ontleden en om farmacologische inhibitoren in deze muizen te testen ter behandeling van AGS.