Project

SPECIES: SPEciëring van Chroom in Ionische vloeistoffen als alternatieve Elektrodepositie Solventen

Acroniem
SPECIES
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Bioinorganic chemistry
    • Coordination chemistry
Trefwoorden
chroom solventen
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is basiskennis op te bouwen omtrent de speciëring van chroom (III) in de elektrodepositie van chroomlagen vanuit ionische vloeistoffen, met het oog op het ontwikkelen van een alternatieve, duurzame methode voor elektrolytische depositietoepassingen.
Concrete objectieven doelen worden gesteld:
- het bepalen van de chroomomgeving in de modelmedium van een choline chloride/CrC13.6H20 ionische vloeistof adhv een literatuurstudie, onderzoek van enkele specifieke verbindingen en het synthetiseren en structureel karakteriseren van een aantal modelverbindingen
- een diepgaande karakterisering van de in-situ chroom (III) speciëring aan het substraatgrensvlak gedurende de elektrodepositie.
- het bepalen van het verband tussen de chroom (III) speciëring en de morfologie van de afgezette lagen met het oog op het verbeteren van de laagmorfologie
- het opschalen van de nieuw ontwikkelde technologie op basis van ionische vloeistoffen en het ontwerp van een pilootlijn.