Project

Microarrays: een nieuwe stap naar een snelle moleculaire karkaterisatie van mariene nematodengemeenschappen.