Project

Benaderen van gedwongen huwelijken als een nieuwe vorm van mensenhandel in Europa

Code
41R05612
Looptijd
17-11-2012 → 16-11-2015
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social work
    • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
gedwongen huwelijken
 
Projectomschrijving

MATRIFOR project beoogt de studie van gedwongen huwelijken (FM) als een nieuwe vorm van mensenhandel in Europa. Het zal meer kennis geven over de oorzaken, beïnvloedende factoren en de impact op het leven en de familie van de potentiële slachtoffers. Er zal een analyse die de belangrijkste obstakels en moeilijkheden om legaal te pakken FM in de deelnemende landen, rekening houdend met de bestaande studies en vergelijkend onderzoek gedaan naar de bestaande wettelijke kaders in de lidstaten van de Europese Unie (EU) zijn. En het zal juridische en beleidsmatige maatregelen ter voorkoming en bestrijding van FM binnen het kader van de EU-Richtlijn 2011/36 / EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan te stellen. rekening houdend met de resultaten van het onderzoek van het project en de bestaande discussies over de grenzen en mogelijkheden van de juridische reactie op FM