Project

Het lichaam in de Nederlandse prozavernieuwing op de grenzen van modernisme en postmodernisme (1960-1970)

Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
lichamelijke beeldspraak narratologie Naoorlogs Nederstalig proza
 
Projectomschrijving

Dit project wil de narratieve presentatie van het lichaam en de innovatieve functie ervan onderzoeken in de Nederlandstalige prozavernieuwing 1960-1970. Aan de hand van negen romans, die de verschillende vernieuwende tendensen vertegenwoordigen, analyseer ik in een eerste stap de thematische beschrijving van het lichaam via metonymie en metaforiek, en de narratologie van het lichaam. In een tweede stap onderzoek ik hoe vernieuwend dit thematisch en narratologische lichaam is.