Project

Onderzoek naar de doeltreffendheid van IL-1b AcTaleukines als adjuvans bij kanker immunotherapie.

Code
3G045318
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
kanker immunotherapie
 
Projectomschrijving

De interleukine-1 (IL-1) -familie bestaat uit een groep cytokinen met krachtig immunostimulerend vermogen activiteiten. Verschillende studies geven aan dat activatie van leukocyten subsets door IL-1 essentieel is voor beschermende immuniteit tegen een verscheidenheid van pathogenen en voor de eliminatie van kankercellen. IL-1 zou dat kunnen hebben therapeutische waarde, bijvoorbeeld als vaccin-adjuvans, maar de klinische toepassing ervan wordt belemmerd door de ongewenste neveneffecten die zijn geassocieerd met IL-1-toediening. Om gerichte activiteit toe te staan ​​van cytokines met toxische eigenschappen, hebben we recent de AcTakine bedacht (voor Activated by Targeting) concept. AcTakines zijn mutante cytokinen, met een verminderde affiniteit voor hun receptor, die gekoppeld zijn aan een antilichaam met alleen zware keten (VHH) dat een celoppervlak-tot expressie gebrachte marker herkent. De VHH zal handelen als cytokinegeleider, waarbij het mutante cytokine op het oppervlak van geselecteerde doelwitcellen wordt geconcentreerd. Belangrijk is dat AcTakines niet actief zijn terwijl ze onderweg zijn door het lichaam en alleen hun activiteit onthullen door aviditeitseffecten op de cellen die op VHH zijn gericht. We veronderstellen dat IL-1 AcTakines veilig zal zijn gebruik van agonistische IL-1-activiteit, bijvoorbeeld als adjuvans in therapeutische vaccins. In dit project we zullen IL-1 AcTakines (AcTaleukins) ontwikkelen die het richten van IL-1    to cytotoxische T-lymfocyten mogelijk maken en crosspresenterende dendritische cellen. We zullen de adjuvante werkzaamheid van de AcTaleukins in vitro testen en in vivo, in muismodellen van kanker.