Project

Nieuwe toetredingen tot gefunctionaliseerde beta-lactamen als veelzijdige bouwstenen in de heterocyclische chemie

Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
heterocyclische verbindingen hybriden beta-lactamen
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject beoogt de synthese en omzetting van gefunctionaliseerde -lactamen tot een waaier aan biologisch relevante stikstofverbindingen. Het centrale thema van dit onderzoeksproject omvat de combinatie van een -lactameenheid en verschillende heterocyclische kernen tot nieuwe potentiële farmacoforen. Aldus wordt de synthese beoogd van een breed gamma aan heterocyclische systemen (zoals indolen, pyrazolen, isochinolinen, pyridinen, pyrimidinen, coumarinen,…) gesubstitueerd met een -lactamring als substraat voor verdere derivatisering.