Project

Studie van de decubitusprevalentie en de bijscholing van verpleegkundigen inzake decubitus

Code
160T4507
Looptijd
01-10-2007 → 31-10-2008
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
decubitus
 
Projectomschrijving

Decubitus is nog altijd een grequent voorkomend probleem in de gezondheidszorg. De prevalentie van decubitus in Belgische ziekenhuizen werd in 1998 geschat op 10,7% In 2001 werd door de European Presure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) een eerste £Europese prevalentiestudie uitgevoerd. Hiervoor werd een uniforme procedure met een uniform datacollectie-instrument ontwikkeld. Een beperkt aantal ziekenhuizen uit België, Italië, Portugal, Zweden en het Verenigd Koningkrijk participeerden in deze pilootstudie. In België was de devubitus prevalentie 21,1% wat een verdubbeling is in vergelijking met het prevalentiecijfer uit 1998. Dit is te wijten aan de procedure die in de Europese prevalentiemeting werd gevolgd. Bij iedere patiënt werd de huid ter hoogte van de drukpunten geobserveerd door twee verpleegkundigen. Deze dubbele controle verkleint de kans dat een decubitus niet wordt geobserveerd.
Om de omvang van het decubitusprobleem in Belgische ziekenhuizen in kaart te brengen dienen alle patiënten gescreend te worden op de aanwezigheid van decubitus. Op basis van deze prevalentiestudie kunnen ziekenhuizen hun toewijzing van effectieve preventieve maatregelen verbeteren. Het is van belang dat ziekenhuizen en verpleegafdelingen inzicht hebben in hun eigen prevalentiecijfers en dat benchmarking (vergelijking tussen ziekenhuizen en /of verpleegafdelingen) mogelijk is.
Doel van dit onderzoek is het op een gestructureerde wijze in kaart brengen van het aantal patiënten met decubitus in alle Belgische ziekenhuizen.