Project

Fibrillatie bij kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en polyfarmacie

Acroniem
AFFIRMO
Code
41B00121
Looptijd
01-05-2021 → 30-04-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health economy
    • Health management
Trefwoorden
atriale fibrillatie ouderen kwetsbaarheid multimorbiditeit polyfarmacie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Multimorbiditeit is een veel voorkomend fenomeen op oudere leeftijd en kan de gezondheid en kwaliteit van leven van individuen aanzienlijk beïnvloeden, en de aanpak moeilijker maken. In de huidige zorg heerst nog steeds een ziekte-gecentreerde benadering met gefragmenteerde zorgsystemen ondanks multimorbiditeit die een heterogeen spectrum van ziektecombinaties vertegenwoordigt. Op deze achtergrond is het een nieuwe benadering die het AFFIRMO-project ondersteunt ontstaan, met focus op clusters van aandoeningen waarin atriumfibrilleren (AF) een van de chronische aandoeningen vertegenwoordigt. Verbetering van de behandeling van AF in de context van multimorbiditeit kan hiermee individuen op grotere schaal ten goede komen, met een holistische benadering om de klinische behandeling van oudere AF-patiënten te optimaliseren rekening houdend met veelzijdige aspecten van de gezondheid van individuen, waaronder multimorbiditeit, polyfarmacie, persoonlijke voorkeuren en sociale context.

Ten eerste wenst het project verschillende clusters van multimorbiditeit bij oudere patiënten met AF te identificeren. Ten tweede streeft AFFIRMO ernaar de noden van patiënten, zorgverleners en gezondheidswerkers aan een alomvattende aanpak van multimorbiditeit inclusief AF in kaart te brengen, en om manieren te onderzoeken om zorg en zelfmanagement te optimaliseren. Ten derde zal AFFIRMO patiënt-gecentreerde benadering bij oudere multimorbide AF-patiënten ontwikkelen, implementeren en de effectiviteit hiervan in de klinische praktijk testen. We streven ernaar een zorgtraject aan te passen, te implementeren en te promoten bij oudere patiënten met multimorbiditeit. Een specifieke doelstelling zal zijn om een interoperabel kader te ontwikkelen dat de toepassing van dit gepersonaliseerde zorgtraject kan faciliteren en dat het continuüm overbrugt tussen de eerste en de tweede lijn, met actieve betrokkenheid van patiënten bij gedeelde besluitvorming. Een andere doelstelling zal zijn om de impact van multimorbiditeit, inclusief AF, op de kosten van gezondheidszorg en de gezondheidseconomische voordelen van het voorgestelde geïntegreerd zorgtraject te modelleren. Ten slotte zouden subgroepanalyses de verschillen beoordelen op uitkomsten gerelateerd aan geslacht en sociale ongelijkheden .