Project

Ontwikkeling van een point absorber golfenergieconvertor: realisatie van power take-off, en optimalisatie van geometrie en installatietechnieken, voor het uitvoeren van modelexperimenten op grote schaal van golfenergieconvertorparken