Project

Nano-gestructureerde zonnecellen met polymeren, voor een efficiënt gebruik van het zonnespectrum PolySpec