Project

Nieuwe polymeer-eiwit conjugatie methodologie gebaseerd op kationische koppelingsreagentia