Project

Microbiële gemeenschapsanalyse als bio-indicator voor pathogeenuitgroei in antropogene aquatische systemen