Project

Eigendom van AI en AI-output

Code
11Q2I24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Civil law
    • Comparative law
    • Intellectual property law
    • Property law
Trefwoorden
Goederenrecht Artificiële Intelligentie intellectuele rechten
 
Projectomschrijving

AI-systemen spelen een steeds grotere rol in de samenleving, maar geven ook aanleiding tot praktische problemen, zoals het produceren van output (bv. realistische beelden, kunst, gedichten) of het veroorzaken van schade. AI-systemen stellen dan ook de hedendaagse juridische doctrine in vraag en geven aanleiding tot beleidsvragen. Dit onderzoek stelt de centrale onderzoeksvraag wie eigenaar is van AI en AI-output. Eerst wordt nagegaan of AI-systemen juridisch te kwalificeren zijn als goederen, wat wordt bemoeilijkt door hun complexe en immateriële aard. Tegelijk is het zo dat AI-systemen mogelijks beschermd zijn door intellectuele rechten, met name het auteursrecht en octrooirecht, terwijl de relatie tussen deze twee classificaties niet duidelijk is. Ten tweede zal besproken worden of aan AI-systemen een eigen rechtspersoonlijkheid moet worden toegekend, aangezien AI vragen oproept over (buiten)contractuele aansprakelijkheid. Ten derde zal worden onderzocht of het auteursrecht en octrooirecht van toepassing zijn op autonoom door AI gegenereerde output. Het innovatieve karakter van het project ligt in de combinatie van verschillende rechtstakken door samenhangende vragen gezamenlijk te onderzoeken. De onderzoeksmethoden omvatten kritische analyses van wetgeving, jurisprudentie en juridische literatuur, waar nodig gecombineerd met rechtsvergelijking. Gelet op de economische waarde van zowel AI-systemen als AI-output, is het essentieel om het toepasselijke recht vast te stellen.