Project

Biochemische en moleculaire karakterisering van een nieuwe mitochondriaal gecodeerde acaricide-target site