Project

Alliantieonderzoeksgroep: Interuniversitair Centrum voor Health Economics Research

Acroniem
I-CHER
Code
05L00609
Looptijd
01-07-2009 → 31-07-2024
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Health, education and welfare economics
  • Medical and health sciences
    • Other paramedical sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
gezondheidseconomie
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.