Project

Vrouwen, arbeid en land in de laatmiddeleeuwse Nederlanden: kust- Vlaanderen, ca. 1275 - ca. 1575.