Project

Vrouwen, arbeid en land in de laatmiddeleeuwse Nederlanden: kust- Vlaanderen, ca. 1275 - ca. 1575.

Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Evolutionary biology
    • General biology
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
vrouwen arbeid
 
Projectomschrijving

Mijn voorstel gaat over de economische activiteiten van vrouwen op het platteland van de kust Vlaanderen, tussen c. 1275 c. 1575. Onlangs, wetenschappers in de economische geschiedenis hebben zich gericht op de kansen voor vrouwen die door de opkomst van de arbeidsmarkten in Noord-West-Europa tijdens de late middeleeuwen. Echter, wetenschappers gespecialiseerd in de geschiedenis van vrouwen benadrukt de aanhoudende culturele, institutionele of technologische beperkingen dat vrouwen in het verleden. In dit voorstel, wil ik de relatie tussen de impact van de ontwikkeling in de richting van agrarische kapitalisme en de economische kansen voor vrouwen te bestuderen. Omdat deze ontwikkeling werd gekenmerkt door de opkomst van de vrije markten voor arbeid en voor het land, richt ik me met name op de activiteiten van vrouwen op deze markten. In tegenstelling tot eerder onderzoek, dat soms te veel op de kale loon van vrouwen en dit op nationale schaal gefocust, ik zal de arbeidsparticipatie van vrouwen kenmerken in het kader van de regionale plattelandseconomie te onderzoeken, waarbij een onderscheid tussen de verschillende categorieën van de werkende vrouwen. Bovendien zal ik ook het land als bron van inkomsten. Mijn onderzoek maakt gebruik van uitzonderlijk rijke bronnen, bewaard voor een regio waar vrouwen meer van genoten juridische vrijheid en meer fundamentele erfgoed rechten hebben dan in andere regio's. Dit voorstel wil een bijdrage leveren aan het huidige debat over vrouwen en de economische groei in de pre-industriële samenleving, waarin historici hebben gewezen op de dringende noodzaak van nieuwe empirische bevindingen op regionale schaal.