Project

Onderzoek naar interdisciplinaire besluitvormingsprocessen en patiëntenparticipatie bij het levenseinde