Project

Studie naar de invloed van chronische darmonsteking op stamcellen in de darm en de consequenties hiervan voor de ontwikkeling van darmkanker