Project

Invloed van uitzettings- en rotatieverhindering op de brandweerstand van betonconstructies