Project

Studie actualiseren indicatoren thema hinder-lawaai

Looptijd
23-08-2013 → 01-03-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Information sciences
    • Other information and computing sciences
  • Social sciences
    • Information sciences
    • Library sciences
Trefwoorden
hinder-lawaai
 
Projectomschrijving

Concreet omvat de opdracht de actualisatie van de volgende indicatoren:

• Geluidsdrukniveau door wegverkeer;

• Percentage van de bevolking blootgesteld aan wegverkeersgeluid;

• Potentieel ernstig gehinderden door lawaai (alle bronnen).