Project

ZERO-WASTE: Zero Waste approach voor vruchtgroenten onder glas

Acroniem
ZERO-WASTE
Code
179W5621
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant protection
Trefwoorden
biostimulantia antinematode valorisatie tomaat paprika komkommer
 
Projectomschrijving

In een biobased economy wordt gestreefd naar meervoudig gebruik van biomassa, zoals bijproducten. Dit kan door verschillende onderdelen in de keten op een kosteneffectieve manier aan elkaar te koppelen. Op dit moment is het lastig om plantenresten afkomstig van de hogedraadteelt in de glastuinbouw (tomaat, paprika, komkommer) te verzamelen en te verwerken. Een grote uitdaging is de vervuiling van het blad. Door het gebruik van conventionele bindmaterialen, zoals polypropyleen of nylon, wordt het blad bij het verzamelen vermengd met de touwen en clips. Hierdoor zijn sommige verkoopkansen niet meer mogelijk en leidt de verwerking van de bijproducten tot een groter deel van de operationele kosten. Het doel van het project is dan ook om de bijproducten, die nu als afvalstof worden beschouwd, zo hoog mogelijk te valoriseren. De volgende doelstellingen zijn voorzien:

- Selectie van alternatieve touwen en clips die kunnen zorgen voor een meer duurzame teelt van tomaten, paprika en/of komkommers.

- Ontwikkelen van nieuwe scheidingstechnieken om plantenresten van touwen en clips te scheiden, zodat verdere verwerking wordt vergemakkelijkt.

- Zorgen voor goede opslag- en stabilisatietechnieken van de bijproducten zodat ze geleidelijk kunnen worden verwerkt.

- Realiseren van hogere toegevoegde waarde van de bijproducten als biostimulant of biopesticide.

- Het sluiten van kringlopen door de bijproducten volledig te hergebruiken (zero waste-benadering).

- Onderzoek de winstgevendheid van nieuwe valorisatieketens door een kosten-batenanalyse uit te voeren